top of page

Ejerforhold og kliniske data

Kliniske data
Journalføring og epikriser udarbejdes i henhold til Sundhedsloven af 1/1 2014, Bekendtgørelse om journalføring 1/1 2014 og autorisationsloven af 1/17 2014. Såfremt der foreligger henvisning fra egen praktiserende læge eller speciallæge, sendes epikrise til denne efter afsluttet behandlingsforløb. Baseline- og follow-up-data registreres i GLA:D-projektets kliniske kvalitetsdatabase, som er godkendt af datatilsynet.


Ejerforhold
ARTROSE FYS 
Stiftet 19. maj 2014
CVR: 42994561
Ejer: Peter Pedersen 

bottom of page