top of page

GLA:D - Godt Liv med Artrose i Danmark

Hvad er GLA:D?

GLA:D står for Godt Liv med Artrose i Danmark. Artrose er betegnelsen, mange kender som slidgigt. GLA:D er et trænings- og uddannelsesforløb, der er målrettet borgere med gener fra knæ eller hofte. I Sverige har man haft stor succes med at nedbringe og udskyde antallet af knæ- og hofteoperationer hos patienter, der har deltaget i forløbet. Samtidig har man været i stand til at øge funktionsniveau og livskvalitet samt nedbringe smerterniveauet hos dem, der har deltaget i forløbet.

Hvornår kan man deltage i GLA:D projektet?

For at deltage i GLA:D projektet skal du have gener fra knæ eller hofte. Det er dog ikke en nødvendighed, at du har fået stillet diagnosen artrose hos din læge. Vi laver en tilbundsgående undersøgelse og vurdering af, om du kunne have udbytte af et forløb.

peter 1.jpg

Formål med træning og undervisning

Træningen har til formål at styrke dine muskler omkring dine led. Det gør, at dine led bliver mere stabile og belastes mere hensigtsmæssigt, hvilket skaber bedre vilkår for din brusk. Udover den træning vi tilbyder er der 2 sessioner med undervisning som har til formål at give dig 1) Hjælp til selvhjælp 2) En bedre forståelse for hvad artrose er, og 3) En forståelse for træning, smerter m.v.

Vi ser både dig der kommer ind til os direkte fra gaden, eller dig der er blevet opfordret til at henvende sig til os af deres praktiserende læge inden en eventuel videre henvisning til hospital med henblik på kirurgi.

Forløbet

GLA:D forløbet består af en kombination af individuelle tider, holdtræning og undervisning.

  • Individuel undersøgelse og test

  • Individuel gennemgang af træningsprogram

  • 2 sessioner med undervisning

  • 12 sessioner af 60 minutters superviseret holdtræning – 2 gange ugentligt.*

  • 1 opfølgende undersøgelse og re-test, 6 uger efter sidste holdtræning. Konsultation omkring den videre træning for at bevare det gode resultat

  • Udfyldelse af spørgeskema, 12 mdr. efter opstart på GLA:D-træning. Tilsendes via. email.

*Det er også muligt at hjemmetræne i stedet for på hold. Forskningen viser dog at superviseret holdtræning, har dobbelt så stor effekt. Vi opfordrer derfor til at følge GLA:D i dets oprindelige form.

Holdtræningen vil foregår på hold med maksimalt 5 deltagere – alle med de samme problematikker som dig. Der vil under hele holdtræningen være en certificeret GLA:D fysioterapeut tilknyttet, hvilket betyder, at du træner med den bedst mulige kvalitet og derved største udbytte.

bottom of page